• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Knurów jednym z najmniej zadłużonych samorządów w (..)

Knurów jednym z najmniej zadłużonych samorządów w regionie.

7 Stycznia 2011
Knurów jednym z najmniej zadłużonych samorządów w regionie.

Polska Dziennik Zachodni opublikował w poniedziałkowym wydaniu z 3 stycznia br. ranking najbardziej i najmniej zadłużonych samorządów w województwie ślaskim. Ranking ten uwzględnia wysokość zobowiązań gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do deklarowanych dochodów. Uzyskany w ten sposób współczynnik procentowy stanowił podstawę określenia stopnia zadłużenia miejskiego budżetu.

Wśród liderów racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi znalazł się Knurów, który z 6,23 % współczynnikiem zadłużenia sklasyfikowany został na 4 miejscu zaraz za Gliwicami, Jastrzębiem -Zdrój i Tarnowskimi Górami.

Na drugim biegunie znalazły się : Czeladź, Ruda Śląska, Częstochowa oraz Jaworzno. W żadnym z tych miast nie przekroczono jednak dopuszczalnego progu długu, który zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%.

Warto zaznaczyć, że tak dobry stan finansów publicznych wynika z wprowadzonej i konsekwentnie realizowanej już od wielu lat przez knurowski samorząd polityki zrównoważonego rozwoju. Wg. założeń tejże polityki, miasto zaciąga kredyty tylko w uzasadnionych przypadkach na pokrycie nakładów inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć. Wg. planu budżetowego przyjętego na ostatniej w minionym roku sesji Rady Miasta Knurów, gmina na obsługę długu wyda 155 370 zł i będą to przede wszystkim środki z tyt. kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz termomodernizacji obiektów oświatowych.

udostępnij
do góry