• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Knurowska oświata z Rządowym dofinansowaniem

Knurowska oświata z Rządowym dofinansowaniem

11 Lipca 2022

Gmina Knurów otrzymała dotację z budżetu państwa, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, na realizację programu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejskiej Szkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie.

W ramach uzyskanych środków finansowych szkoły planują zakup pomocy interaktywnych, narzędzi do terapii wraz z laptopami, które zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystanie przez uczniów z ekranów dotykowych zwiększy ich zaangażowanie w proces uczenia się, umożliwi rozwój kompetencji cyfrowych oraz poznawanie wielozmysłowe. Zakupione pomoce dydaktyczne wspomogą także rozwój koncentracji uwagi, terapię logopedyczną, procesy komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 70 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 87 500,00 zł

grafika dotycząca programu aktywna tablica

źródło: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

Podobne wiadomości:

do góry