• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny etap w Budżecie Obywatelskim

Kolejny etap w Budżecie Obywatelskim

22 Lipca 2022

Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Część z nich została zaopiniowana pozytywnie, a część negatywnie.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektów do głosowania, ich ostateczna lista zakwalifikowana do głosowania będzie ogłoszona do 15 sierpnia br.

Głosowanie zaplanowano na okres od 29 sierpnia do 11 września 2022 r.

Kolejność projektów na poniższym wykazie ustalana jest na podstawie daty wpływu do Urzędu Miasta, z podziałem na projekty „twarde” i „miękkie”.

Lista projektów „twardych” zaopiniowanych pozytywnie

1. REMONT CHODNIKA PRZY UL KLASZTORNEJ.
2. DEFIBRYLATORY AED DO RATOWANIA ŻYCIA.
3. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH ALTAN Z GRILLOWISKIEM.
4. KNURÓW WITA KWIATAMI.
5. PARK HISTORYCZNO REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW KRYWAŁDU I NIE TYLKO...
6. PODZIEL SIĘ ZNICZEM.
7. NOWY WÓZ BOJOWY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z KNUROWA - SZCZYGŁOWIC.
8. STREFA RELAKSU I WYPOCZYNKU. PARK MIEJSKI W CENTRUM KNUROWA.
9. METAMORFOZA PARKU PRZY UL. LIGNOZY W SZCZYGŁOWICACH.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych pozytywnie

1. DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM IM. DR FLORIANA OGANA.
2. ART FEST - FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE.
3. KNUROWSKA MUZYCZNA MAJÓWKA Z GWIAZDAMI.
4. SZCZYGŁOWICE Z ROZRYWKĄ I KOSZYKÓWKĄ.
5. POWRÓT KNUROWA DO POLSKI - KAMIENIEM MILOWYM JEGO HISTORII. IMPREZY UŚWIETNIAJĄCE TO WYDARZENIE.
6. SPACERY PRZYRODNICZE Z EDUKACJĄ ORNITOLOGICZNĄ.


Lista projektów „twardych” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem:

1. PRZEBUDOWA - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY
UL. STAROWIEJSKIEJ W KNUROWIE WRAZ Z PODŁĄCZENIAMI
DO BUDYNKÓW - I ETAP.
2. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO ORAZ GIER PODWÓRKOWYCH.
3. WESOŁO I EDUKACYJNIE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7.
4. NOWE OGRODZENIE BĘDĄCE WIZYTÓWKĄ ROD IM. KS. DZIERŻONA W KNUROWIE.
5. MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ATRIUM W MSP NR 9 IM. M. KONOPNICKIEJ W KNUROWIE.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

1. WYDANIE KSIĄŻKI JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 100-LECIA CONCORDII W KNUROWIE.
2. DZIEŃ DZIECKA W KNUROWIE

Szczegółowy wykaz projektów wraz z opisami oraz uzasadnieniami udzielonych opinii przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego znajduje się na dedykowanej stronie internetowej: https://knurow.budzet-obywatelski.org/aktualnosci/lista-projektow-twardychimiekkichzgloszonych-wramach-budzetu-obywatelskiego-zaopiniowanych-pozytywnie-inegatywnie,1605

Podobne wiadomości:

do góry