• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

8 Czerwca 2018

35 tysięcy złotych przeznaczono w budżecie miasta na kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, przedmiotem którego jest dofinansowanie organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym szczególnie o charakterze sportowym.

Możliwość udzielenia dotacji przez miasto na tego typu zadanie wynika z Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2018, przyjętego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XLI/554/2017 z dnia 15.11. 2017r.)

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 czerwca 2018 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2018 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 29 czerwca 2018 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

udostępnij
do góry