• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

10 Lipca 2019

50 500 złotych przeznaczono w budżecie miasta na kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, przedmiotem którego jest dofinansowanie 3 rodzajów projektów:

  • organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym szczególnie o charakterze sportowym
  • organizacji działań aktywizujących mieszkańców
  • promocji działalności hobbystycznej

Możliwość udzielenia dotacji przez miasto na tego typu zadanie wynika z Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019, przyjętego uchwałą Rady Miasta Knurów Nr II/17/18 z dnia 03.12. 2018 r.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 1 sierpnia 2019 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry