• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Budżet Marszałka dla mieszkańców województwa (..)

Budżet Marszałka dla mieszkańców województwa śląskiego

11 Lipca 2019

Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić zadanie, które jego zdaniem przyczyni się do rozwoju poszczególnych powiatów (miast na prawach powiatu) lub całego regionu. W pierwszej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych, podzielonych na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln) i podregionalną (7,5 mln). Szczegółowe informacje o poszczególnych pulach wojewódzkich znajdują się tutaj.

Formularz zgłaszania zadania należy wypełnić za pośrednictwem aplikacji eBO, a następnie dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z listą poparcia - podpisy 50 (dla zadań podregionalnych) lub 100 (dla zadań wojewódzkich) mieszkańców województwa.

Najważniejsze informacje dotyczące zgłaszania zadań znajdują się w wiadomości Zgłaszanie zadań krok po kroku

Projekt należy zgłosić DO dnia 26 lipca 2019 r.

Podstawowe zasady:zadanie powinno mieć charakter wojewódzki

  • zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne)
  • minimalne wartości projektów to 100 000 zł (zadania wojewódzkie) lub 50 000 zł (zadania podregionalne)
  • maksymalne wartości projektów to 50% danej puli
  • maksymalne roczne koszty utrzymania – 10% wartości projektu
  • zadanie musi być wykonalne w jednym roku budżetowym
  • zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (lista wybranego mienia znajduje się w materiałach)
  • realizatorem zadań będzie samorząd województwa

 

 

do góry