• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wypełnij ankietę- zdobądź dofinansowanie

Wypełnij ankietę- zdobądź dofinansowanie

16 Lipca 2019

Urząd Miasta Knurów rozpoczął akcję ankietowania właścicieli prywatnych budynków jednorodzinnych, zainteresowanych ewentualnym udziałem w programie ,,StopSmog" mającym na celu poprawę jakości powietrza. Ankieterzy udadzą się pod wskazane adresy celem doręczenia specjalnego kwestionariusza-deklaracji, który po wypełnieniu i zwrocie do knurowskiego magistratu da odpowiedź na pytanie, jaki jest stan prywatnych zasobów mieszkaniowych z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Kwestionariusz-deklaracja pozwoli także oszacować skalę potrzeb remontowych w zakresie docieplenia budynków i wymiany źródła ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne. Stawką jest dostęp do środków pomocowych, skierowanych do mieszkańców 7 gmin województwa śląskiego w ramach programu ,,StopSmoig".

Dofinansowanie może wynieśc nawet do 95% kosztów na działania proekologiczne związane z:

  • termomodernizacją budynku
  • wymianą kotła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające wymagane standardy urządzenie lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej

Zgodnie z regulaminem programu, o dofinansowanie starać się mogą osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1 925 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1 375 zł w gospodarstwie wieloosobowym

a ponadto posiadają środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 tys. zł, z uwzględnieniem wartości budynku.

Knurów znalazł się wśród 7 gmin z województwa śląskiego, mających mniej niż 100 tys. mieszkańców, które będą mogły skorzystać z tej szansy. Ażeby jednak program został uruchomiony, potrzebne jest zgłoszenie się co najmniej 50 gospodarstw domowych z terenu Knurowa zainteresowanych udziałem w programie.

 

Dlatego prosimy o wypełnienie Kwestionaroisza-Deklaracji i odesłanie Go w terminie do 31 lipca 2019 roku na adres: Urząd Miasta Knurów, ul.dr. F.Ogana 5, 44-190 Knurów lub złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów w godzinach pracy Urzędu.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły zwrócić ankiety w wersji papierowej, mogą ją również wypełnić w wersji elektronicznej i odesłać na adres:

Dodatkowe informację o tym, jakie rodzaje kosztów będa refundowane oraz jak obliczyć wysokość dochodu na osobę w rodzinie można uzyskać pod numerem telefonu 32 339 22 99 (w godzinach pracy Urzędu Miasta) lub klikając tutaj

 

do góry