• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowe latarnie na III Kolonii

19 Lipca 2019

W ramach kompleksowej rewitalizacji obszaru III Kolonii, Gmina zaplanowała nie tylko inwestycje związane z poprawą stanu technicznego substancji mieszkaniowej, ale także działania mające na celu podniesienie jakości infrastruktury publicznej.

Do aktualnie modernizowanego skweru w rejonie ul. Dworcowej i Mickiewicza oraz remontowanego budynku przy ul. Dworcowej 33, który pełnić będzie rolę Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, dołączy wkrótce inwestycja polegające na budowie nowego oświetlenia ulicznego.

Pierwszy etap prac obejmie rejon ulicy Mickiewicza, Miarki wraz z odgałęzieniami oraz teren wspomnianego wyżej skweru. Ogółem zamontowanych zostanie 34 punktów oświetleniowych z nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami LED. Zanim to jednak nastąpi, wykonawca – firma P.H.U. DOMINEL – ułoży nową linię zasilającą w miejsce dotychczasowej sieci napowietrznej. Kolejnym etapem będzie montaż słupów, a następnie ledów.

Zgodnie z podpisaną umową, termin zakończenia prac ustalono na I połowę października br.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 317 673,07 zł z czego 273 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania, jakie Gmina Knurów pozyskała w ramach Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Trwające prace budowlane na ul. Mickiewicza

Stary słup oświetleniowy wraz liniami energetycznymi, który niebawem zastąpi nowe urządzenie

do góry