• język migowy
  • BIP
  • EU

Konkurs fotograficzny

24 Lipca 2014

Konkurs ma na celu rozwijanie pasji i twórczych poszukiwań, tematem których jest piękno ziemi gliwickiej. Zgodnie z Regulaminem konkursu, mogą to być ciekawe miejsca o walorach turystycznych, zabytkowych, krajoznawczych, kulturalnych, historycznych i industrialnych; zarówne te znane jak i bezpowrotnie znikające z naszego krajobrazu.

Konkurs skierowany jest do każdego, kto fotografuje, w 2 kategoriach wiekowych:

  • osoby do 18 roku życia
  • osoby powyżej 18 roku życia

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrobienie i przesłanie maksymalnie dwóch zdjęć w formie elektronicznej na adres fotografiaopowiecie@gmail.com lub nagranie zdjęcia na płytę CD i dostarczenie płyty do siedziby Stowarzyszenia (ul. Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice) wraz z formularzem zgłoszenioym.

Konkurs trwa do 5 września 2014 roku, kiedy to upływa termin na zgłaszanie prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 września 2014 roku podczas uroczystego wernisażu wystawy w Pyskowicach. Spośród nadesłanych prac specjalne jury wybierze maks. po 3 fotografie przedstawiające najciekawsze miejsca z każdej gminy powiatu gliwickiego i  miasta Gliwice. Wybrane fotografie zostaną powiększone do formatu A1 i stworzą wystawę, która eksponowana będzie w wybranych miejscach naszego powiatu. Przewiduje się także przyznanie nagród i wyróżnień dla najlepszych prac.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www Stowarzyszenia.

    

 

 

 

 

do góry