• język migowy
  • BIP
  • EU

Od włókiennictwa do loftu

22 Lipca 2014

W miesiącu styczniu br. miasto rozstrzygnęło konkurs dla organizacji pozarządowych, przedmiotem którego było wsparcie  działań z zakresu polityki społecznej i profilaktyki zdrowia. Z rozdysponowanych wówczas 127 tys. złotych, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymało 12,5 tysiąca na projekt o nazwie ,,Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością".

Jednym z jego elementów była czerwcowa wycieczka do Łodzi, w której udział wzięło 48 osób (28 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 20 opiekunów). Z grupą pracowały dwie przewodniczki PTTK, a sam program trzydniowej eskapady obejmował zwiedzanie miasta. Uczestnicy odwiedzili m.in. pałac Schleiblerów, w którym oprócz rezydencji mieści się Muzeum Kinematografii eksponujące zbiory plakatów i fotosów filmowych oraz najróżniejsze urządzenia, potrzebne przy produkcji filmów. Na podopiecznych największe wrażenie zrobił najstarszy w Polsce fotoplastykon i ruchoma kamera (na szynach), którą nakręcono pierwszy polski film panoramiczny p.t. „Krzyżacy”. Z kolei o produkcji filmów animowanych dowiedzieli się w Muzeum Bajki SE-MA-FOR.

 Duże zainteresowanie wzbudził także dawny pałac Poznańskich, obecnie Muzeum Miasta Łodzi oraz rozległy kompleks rozrywkowo – kulturalno – handlowy Manufaktura. Uczestnicy wycieczki bylli również w Palmiarni, przespacerowali się po romantycznym parku Arkadia, zwiedzili  pałac w Nieborowie, katedrę i dwa Rynki w Łowiczu, a w Sromowie - w Muzeum Ludowym, podziwiali ruchome scenki, wycinanki łowickie oraz pasiaki.

Warto nadmienić, że Stowarzyszenie oprócz dotacji z miasta oraz środków własnych, pozyskało też dofinansowanie z PFRON w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Materiał przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie.


 fot. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

fot. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

  


do góry