• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

7 Marca 2017

Kwotę 45 400 złotych przeznaczono na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie polityki społecznej.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów określonych w programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok ( Uchwała Nr XXVI/343/2016 z dnia 16.11. 2016 r.) i obejmują:

a) działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców,
b) organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
c) edukację społeczną,
d) organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
e) promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
f) promocję działalności proekologicznej,
g) promocję działalności hobbystycznej,
h) organizację działań aktywizujących mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 marca 2017 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 27 marca 2017 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry