• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konkurs na hasło promujące segregację odpadów (..)

Konkurs na hasło promujące segregację odpadów komunalnych na terenie Miasta Knurów

18 Sierpnia 2014

Zapraszamy do wzięcie udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie hasła promującego segregację odpadów komunalnych na terenie Knurowa.

Zgodnie z regulaminem Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić krótkie hasło promujące segregację odpadów w mieście, w związku z czym slogan musi być ściśle związany z ekologią i tematyką segregacji odpadów.

Hasło konkursowe, zgłoszone przez Uczestnika, może mieć maksymalnie do 50 znaków. Musi być autorskim pomysłem Uczestnika konkursu i nie może być wcześniej publikowane. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy propozycje hasła.

Liczymy na pomysłowość mieszkańców i spodziewamy się wielu ciekawych haseł. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br., do godziny 15:00 w UM Knurów pok. 025 (niski parter), bądź listownie na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW”. Liczy się data wpływu do urzędu. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do dnia 10 października br., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 17 października, a wręczenie nagród do 24 października 2014 r.

Autor najlepszego hasła otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 760 zł. Organizator pozostawia zwycięzcy wybór co do nagrody, może to być: aparat cyfrowy lub tablet, lub smartfon.

Ponadto organizator przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień. Nagrodą dla autorów wyróżnionych prac będą pakiety materiałów promocyjnych Gminy Knurów.

W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby posiadające zameldowanie na terenie Gminy Knurów.

Szczegóły dot. konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w tabeli poniżej.

Zapraszamy do zabawy.

do góry