• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje społeczne dotyczące „Planu Zrównoważonej (..)

Konsultacje społeczne dotyczące „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów”

2 Grudnia 2015

URZĄD MIASTA KNURÓW
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W BEZPŁATNYCH
KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
W KNUROWIE

Celem konsultacji będzie:
zaprezentowanie założeń
„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów”.

Spotkanie odbędzie się:
8 grudnia 2015 r.
w godzinach 16:00-17:30
w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7, w sali sesyjnej.

Plan konsultacji społecznych:
16:00-16:05 – Przywitanie uczestników
16:05-16:40 – Prezentacja wyników diagnozy w obszarze:

  • preferencji komunikacyjnych mieszkańców, pracowników oraz uczniów Knurowa,
  • transportu publicznego oraz indywidualnego,
  • ruchu pieszego,
  • ruchu rowerowego,
  • charakterystyk parkowania,
  • jakości komunikacji publicznej.

16:40-16:50 – Przerwa kawowa
16:50-17:20 – Dyskusja
17:20-17:30 – Podsumowanie

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • ustnej (poprzez udział w ww. spotkaniu konsultacyjnym i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu),
  • pisemnej (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza uwag).

Adresatami konsultacji są wszyscy interesariusze, a w szczególności: mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest firma

Collect Consulting S.A.

udostępnij
do góry