• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

28 Listopada 2015

Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 będzie przedmiotem konsultacji z udziałem stowarzyszeń i podmiotów z naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w przyszłą środę 2 grudnia br. w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00.

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Knurowa. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie w/w Programu. Wyniki konsultacji wraz z propozycjami ewentualnych zmian przedstawione zostaną Prezydentowi Miasta.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust. 2), rady gmin mają obowiązek uchwalać corocznie gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Również ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 10 ust. 2 i 3) nakłada na rady gmin obowiązek uchwalania gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Finansowanie obu zadań odbywa się ze środków publicznych, m.in. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały przedstawiony zostanie radnym Rady Miasta Knurów na najbliższej sesji w grudniu br.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego  programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry