• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

30 Maja 2018

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 6 czerwca br.(środa) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będą projekty uchwał Rady Miasta Knurów w następujących sprawach:  

  • ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie.
  • określenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w  roku  kalendarzowym w  którym  kończą  6  lat, w  prowadzonych  przez Gminę Knurów  publicznych przedszkolach i  oddziałach  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiaru zajęć, o którym mowa w art.13 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.
  • wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów  prowadzących  żłobki  oraz  kluby  dziecięce  na  terenie Gminy Knurów.
  • ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie Gminy Knurów miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych.
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Knurów

 TUTAJ  dostępne są projekty uchwał.

 

do góry