• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

25 Października 2016

Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok będą przedmiotem konsultacji z udziałem stowarzyszeń i podmiotów z naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się 02 listopada br. o godz. 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie projektów uchwał. W trakcie konsultacji można zgłaszać opinie i uwagi do projektów uchwał.

Projektyi uchwał dotyczą:

- Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.
- Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok.
- Przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów  na lata 2016-2020

TUTAJ dostępne są w/w projekty uchwał.

do góry