• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacji społecznych w sprawie uchwały antysmogowej

Konsultacji społecznych w sprawie uchwały antysmogowej

25 Stycznia 2017

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. Powstałe wnioski oraz wszelkie uwagi mogą być wnoszone do dnia 6 lutego 2017 roku, w formie:

  • pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

  • ustnej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu)

  • e-mail na adres: .

Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Konsultacje mają charakter otwarta i mogą w nich uczestniczyć m.in. mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz administracja rządowa, instytucje oraz środowiska naukowe i związki wyznaniowe.

Efektem przeprowadzonych konsultacji będzie powstanie projektu, który zostanie skierowany do opiniowania przez samorządy lokalne, a następnie rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. W ostatnim etapie dokument trafi pod obrady Sejmiku (patrz rysunek poniżej).

Wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

Zarząd Województwa przypomina, że „...przyjęty niedawno projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 lat, powinni uczynić to do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.”

 

Etapy przyjęcia uchwały antysmogowej

do góry