• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pierwsza sesja nadzwyczajna w tym roku

Pierwsza sesja nadzwyczajna w tym roku

24 Stycznia 2017

Zgodnie z harmonogramem sesji na 2017 rok, pierwsza zaplanowana jest na 15 lutego br., jednak w dniu jutrzejszym radni zbiorą się na sesji nadzwyczajnej, by obradować o istotnych dla miasta sprawach.

Rozpatrzą oni projekty 8 uchwał, wśród których uwagę zwraca przede wszystkim projekt dotyczący zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2016 – 2018”, mającej na celu podjęcie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, racjonalizujących zużycie wody i wprowadzenie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Rada zajmie się również projektem uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017. Wynika ona z wniosków dyrektorów szkół i placówek, potrzeby związanej z wdrożeniem reformy systemu edukacji oraz uzyskanych opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie oraz Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie.

Pozostałe uchwały dotyczą zmian w budżecie miasta i związane są z bieżącą gospodarką finansową miasta.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry