• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

23 Stycznia 2017

Kwotę 37 000 złotych przeznaczono na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie polityki społecznej.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017 (Uchwała nr XXVI/343/2016 z dnia 16.11.2016 r.) i obejmują:

  • działania związane z pomocę dla najuboższych mieszkańców,
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • edukację społeczną,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • promocję działalności sportowej osób z niepełnosprawnością

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 23 stycznia 2017 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

 

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 14 lutego 2017 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry