• język migowy
  • BIP
  • EU

Ład przestrzenny

2 Listopada 2023

logo GZMNa prośbę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Urząd Miasta Knurów udostępnia ankietę dla mieszkańców, celem poznania co myślą na temat ładu przestrzennego. Pytania dotyczą obecności reklam w przestrzeni publicznej, małej architektury, ogrodzeń a także uchwał krajobrazowych.

Standardy nie będą odnosić się do konkretnych rozwiązań w sferze obowiązków dla odbiorców. Gminy wchodzące w skład GZM są bowiem bardzo różnorodne w zakresie ładu przestrzennego oraz mają zróżnicowaną specyfikę i uwarunkowania krajobrazowe.
Będzie to zbiór rekomendacji, które będą mogły być wskazówką dla gminy i miast w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb i założeń projektowanych konkretnych uchwał krajobrazowych.
 
Uchwała krajobrazowa jest przyjmowana przez gminy. Jest narzędziem ochrony zarówno krajobrazu kulturowego, ale także naturalnego. Wyznacza zasady umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń  na całym obszarze gminy. 
 
Ankietę należy wypełnić do 2 grudnia 2023
Link do ankiety:
https://gzm.lopi.io/a/uchwala-krajobrazowa-1

Podobne wiadomości:

do góry