• język migowy
  • BIP
  • EU

Laury Knurowa przyznane

18 Kwietnia 2019

Koło PTTK TRION przy PTTK Ziemi Gliwickiej w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz Teresa Bochenek dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.Miarki w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa.

Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów na wczorajszej sesji w dniu 17 kwietnia br.

Teresa Bochenek jest knurowianką od urodzenia. Z wykształcenia jest nauczycielem nauczania początkowego i przyrody z 36 letnim stażem pracy. Od 28 lat pełni funkcję dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, jednej z najstarszych placówek oświatowych w mieście. Szkoła pod kierunkiem Pani Teresy Bochenek za swoją działalność  otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”, „Nauczyciel z klasą” i „Uczeń z klasą”, Certyfikat II stopnia „Szkoły promującej zdrowie”.
W okresie sprawowania funkcji dyrektora, szkoła przeszła gruntowny remont i modernizację, wybudowano nową salę gimnastyczną, a ponad 90% sal lekcyjnych wyposażonych jest nowoczesne zestawy multimedialne. Działa też bogato wyposażona pracownia biologiczno-przyrodnicza.
Pani Teresa Bochenek krzewi kulturę śląską, z jej inicjatywy prowadzona jest edukacja regionalna, szkoła słynie też z organizowanych od 19 lat Biesiad Śląskich „U Tereski”.

W swojej pracy Teresa Bochenek angażuje się w niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz aktywnie działała na polu samorządowym; była m.in. przez dwie kadencje radną Rady Miasta Knurów i trzy kadencje radną Rady Powiatu Gliwickiego. Odznaczona m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Knurów, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymała również Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż, Złoty Medal za długoletnią służbę oraz Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Została również wyróżniona najwyższym odznaczeniem jakie funkcjonuje w oświacie- Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Tegoroczny Laur Knurowa trafi też do Koła PTTK TRION.

Jego pomysłodawcą i współtwórcą jest obecny prezes Koła Pan Adam Wala. Cele, założenia i oczekiwania wobec nowopowstałego stowarzyszenia zawarte zostały w nazwie Koła: Turystyka, Rehabilitacja, Integracja Osób Niepełnosprawnych. Koło TRION aktywnie działa na rzecz zmiany nastawienia do życia wielu ludzi niewidomych i niedowidzących  z terenu Knurowa i okolic. Dowodem na efektywność tych działań jest fakt, że liczba uczestników, którzy wzięli udział w wyjazdach i szkoleniach zorganizowanych przez Zarząd Koła przez ostatnie 10 lat wyniosła około 4800 osób. Zarząd Koła PTTK TRION współpracuje z urzędami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Knurów, powiatu gliwickiego oraz z kilkoma organizacjami z terenu całego kraju.

Działalność Koła oraz poszczególnych członków zaowocowała przyznaniem wielu wyróżnień i nagród lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnokrajowych i resortowych. m.in.: wyróżnienie w zawodach pływackich "Pływajmy z Otylią", Honorowa Odznaka Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Śląski Dyplom PTTK. Wspomnieć także należy, że prezes Koła Pan Adam Wala był nominowany do finału ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier 2017" pod patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz otrzymał w 2018 roku w Katowicach nagrodę „Mr. Disabled"

Zobacz sylwetki tegorocznych laureatów:

Teresa Bochenek

Koło PTTK TRION

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj.

 

Rada Miasta Knurów podczas tajnego głosowania wybrała pośród dwóch kandydatów zgłoszonych w kategorii osób fizycznych Panią Teresę Bochenek stosunkiem gosów 16:5 (drugim kandydatem była społeczniczka Pani Dorota Lora), natomiast w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, wybór Koła PTTK TRION nastąpiło jednomyślnie głosami wszystkich 21 radnych.

Oficjalne wręczenie Lauru Knurowa nastąpi podczas uroczystości inaugurujących Dni Knurowa 2019 w Domu Kultury w Szczygłowicach w dniu 14 czerwca br.

 

udostępnij
do góry