• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

17 Kwietnia 2019

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 17 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami 16 uchwał i 1 obwieszczenia. Zanim jednak to nastąpi, radni wysłuchają informacji przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej o aktualnie prowadzonej eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.

Następnie, rozpatrywane będą projekty poszczególnych uchwał, w tym pakiet dotyczący bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wsród przygotowywanych zmian warto zwrócić uwagę na uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Emilii Plater na Farskich Polach, którego koszt ustalono na 118 tysięcy złotych. Do budżetu miasta wprowadzony zostanie także projekt z zakresu rewitalizacji społecznej Starego Knurowa pod nazwą ,,Centrum Wspracia Inicjatyw Społecznych". Projekt ten otrzymał dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie przez MOPS Knurów w formie usług społeczych wsparcia rodziny. Nowa placówka powstanie w aktualnie remontowanym na ten cel budynku przy ul. Dworcowej 33. Radni zadecydują także o zwiększeniu dotacji dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji o kwotę 600 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont 17 lokali mieszkalnych Starego Knurowa.

 

W porządku sesji nie zabraknie też innych projektów, wśród których znajdzie się m.in. uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nowej tężni solankowej przy ul. Ułanów, której otwarcie planowane jest na 27 kwietnia br., a także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2019 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". O nagrodę (osobno) w kategorii osób fizycznych i prawnych ubiega się w tym roku trzech  kandydatów. W głosowaniu tajnym radni zdecydują o tym, czy otrzymają oni to zaszczytne wyróżnienie.

Ponieważ sesja będzie miała charakter zwyczajny, w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się stałe punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz  informacje i ogłoszenia.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry