• język migowy
  • BIP
  • EU

Laury Knurowa przyznane

17 Kwietnia 2014

Zapadły już rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji "Lauru Knurowa". Radni na ostatniej sesji zadecydowali, iż to zaszczytne wyróżnienie otrzyma dwóch laureatów, odpowiednio w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii instytucji i osób prawnych.

"Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.).

Kandydatów do tegorocznej nagrody „Laur Knurowa” można było zgłaszać w terminie do 31.03.2014 roku. Po weryfikacji formalnej, wnioski spełniające kryteria regulaminowe dopuszczone zostały do II fazy, gdzie były  przedmiotem tajnego głosowania radnych podczas sesji w dniu 16 kwietnia br. O wynikach głosowania zgodnie z regulaminem przyznawania Laurów Knurowa decydował fakt otrzymania bezwzględnej liczby ( tj. 50% + 1) głosów spośród obecnych na sali radnych. Po podsumowaniu ilości oddanych głosów ,,za", to zaszczytne wyróżnienie przyznano:

  • w kategorii osób fizycznych - Pani Marii Grzelewskiej (10 głosów,,za", 0 ,,wstrzymujących się, 0 ,,przeciw")
  • w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych- Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Ks. Dzierżona  (10 głosów,,za", 0 ,,wstrzymujących się, 0 ,,przeciw")

 

Wręczenie "Laurów Knurowa" nastąpi jak co roku podczas uroczystej akademii z okazji obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.

Zobacz sylwetki tegorocznych laureatów z uzasadnienia do wniosku o przyznanie Lauru:

Maria Grzelewska

ROD im.ks.Dzierżona

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj

 

 


 

udostępnij
do góry