• język migowy
  • BIP
  • EU

Lodowisko na Orliku ukończone

16 Grudnia 2009
Lodowisko na Orliku ukończone

,,Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al. Lipowej w Knurowie, umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska" – to tytuł zakończonego właśnie projektu, wdrożonego przez Gminę Knurów z wykorzystaniem środków unijnych.

Nie czekając na Ministerstwo Sportu i Turystyki, które dopiero w następnym sezonie zamierza wprowadzić w życie pilotażowy program "Biały Orlik", w Knurowie już bieżącym roku udało się zrealizować pomysł, by sezonowo zamieniać część nowowybudowanego Orlika na lodowisko.
W ten sposób w ramach istniejącego kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko- Orlik 2012” , zlokalizowanego w Knurowie na osiedlu Wojska Polskiego przy Alei Lipowej powstało lodowisko sezonowe.
Dzięki wykorzystaniu części istniejącej infrastruktury, w tym powstałego wcześniej parkingu, oświetlenia, ogrodzenia oraz węzła sanitarnego, udało się w znacznym stopniu zaoszczędzić na kosztach inwestycji, a równocześnie zapewnić wykorzystanie obiektu sportowego przez cały rok. Pomysł ten doceniła Unia Europejska, przyznając Gminie Knurów dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Umożliwiło to sprawne i szybkie wybudowanie lodowiska o wymiarach 20x40 metrów, w ramach którego wykonano następujące prace:

  • dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego wraz z ogrodzeniem
  • dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska
  • dostawa i montaż band lodowiskowych
  • dostawa i rozłożenie folii PCV
  • dostawa pojemników do magazynowania glikolu wraz z dostawą przenośnej pompy do wypompowywania glikolu po sezonie
  • pozostałe prace instalacyjno-montażowe
  • dostawa maszyny do ostrzenia łyżew, instalacji do suszenia i dezynfekcji łyżew
  • dostawa 100 par łyżew na potrzeby przyszłej wypożyczalni

Realizując plany budowy lodowiska osiągnięto podstawowy cel, jakim było stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Trwałość projektu zapewniono poprzez włączenie nowowybudowanego obiektu do miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej, zarządzanej przez knurowski MOSiR.

Całkowity budżet projektu wyniósł 516 511,89 zł
Kwota dofinansowania unijnego wyniosła 429 103,71 zł

Regulamin korzystania z lodowiska oraz cennik dostępny na stronie www.mosir.knurow.com.pl

do góry