• język migowy
  • BIP
  • EU

Lodowisko za pieniądze unijne

25 Listopada 2009
Lodowisko za pieniądze unijne

Najnowsza inicjatywa władz samorządowych Knurowa, zmierzająca do wzbogacenia zimowej oferty wypoczynku, nabiera realnych kształtów dzięki skutecznemu aplikowaniu o pieniądze unijne. Pozyskane przez gminę środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, pozwolą sfinansować 85% kosztów budowy lodowiska.

Aktualnie, wyłoniona w drodze przetargu firma wykonuje prace montażowe związane z przygotowaniem infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lodowiska. Wykonano już instalację chłodzącą, bandy wokół lodowiska, trwa instalacja agregatu chłodzącego.

Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne ( temperatura w ciągu dnia nie wyższa niż +5 stopni Celsjusza), wypełnienie instalacji chłodzącej glikolem w celu stworzenia tafli lodowej powinno nastapić w pierwszej połowie grudnia br.

Docelowo, lodowisko działać będzie przez cały okres zimowy, a zarządzać nim będzie knurowski MOSiR. Dzięki korzystnemu usytuowaniu w ramach wybudowanego już kompleksu boisk sportowych ,,Orlik 2012", można było wykorzystać istniejące ogrodzenie wraz z oświetleniem, a także wybudowane miejsca parkingowe i sanitariaty. Dzięki temu gminie udało się obniżyć koszty inwestycji do 516 tys zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 429 tys zł.

To pierwsze tego typu lodowisko w mieście i mamy nadzieję, że cieszyć się ono będzie popularnością.

do góry