• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

16 Listopada 2009
Sesja Rady Miasta Knurów

Pośród 12 projektów uchwał na uwagę zasługuje przede wszystkim uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 na terenie Miasta Knurów oraz uchwała w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów. Jak wynika z lektury projektów uchwał, zmianie ulegną stawki podatku, które wzrosną średnio o około 3%, tj. o poziom równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku opłaty od psów, stawka w porównaniu z rokiem ubiegłym i bieżącym wzrośnie o 10 zł.

Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w zakresie nie wprowadzania zmian legislacyjnych w zasadach opodatkowania budowli podziemnych przedsiębiorstw górniczych. Gmina popiera stanowisko stowarzyszenia, że od powyższych budowli spółki węglowe powinny regulować podatek od nieruchomości na obecnych warunkach, co stanowi istotny element w stabilizacji budżetów wielu gmin górniczych, w tym Knurowa.

Na najbliższej sesji będzie też rozpatrywana sprawa udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację zadania p.n. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń środowiskowych”. Kwota dofinansowania wyniesie 80 tys. zł, pozostałe środki wyłoży Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Gmina Gierałtowice, która również zamierza partycypować finansowo (w kwocie 70 tys. zł). Nowoczesny sprzęt zakupiony za te środki powinien pojawić się na służbie już w grudniu bieżącego roku i z pewnością przyczyni się do wzrostu sprawności bojowej jednostek Straży Pożarnej w naszej okolicy.

W porządku obrad znajduje się także 7 projektów uchwał zmieniających tegoroczny budżet miasta.

Nie zabraknie również stałych punktów każdej sesji jak interpelacji radnych, odpowiedzi na interpelacje oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

szczegółowy porządek obrad znajdziesz tutaj.

do góry