• język migowy
  • BIP
  • EU

Lokalny Program Rewitalizacji

28 Lipca 2016

We wtorkowe popołudnie 26 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Knurowa na lata 2016-2023.
Na spotkanie zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 1 przybyło ok. 100 osób, w tym radni Rady Miasta, Policji, Straży Miejskiej, czy organizacji pozarządowych, kluczowych dla tej części miasta.

Spotkaniu przewodniczył pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, który w imienu firmy EU-Consult, przygotowującej na zlecenie miasta w/w dokument, przedstawił prezentację wyjaśniającą czym jest rewitalizacja, sposób jej przeprowadzania zarówno formalny jak i praktyczny, a także efekty jakie można osiągnąć po jej realizacji.
Podczas spotkania przedstawiciele pracowni architektonicznej BUD SERWIS zaprezentowali również trzy warianty zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej, która to inwestycja stanowić będzie jeden z elementów rewitalizacji Starego Knurowa. Po omówieniu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji głos oddano przybyłym mieszkańcom, którzy wyrazili swoją opinię na temat zaprezentowanych pomysłów, przedstawili lokalne potrzeby, wskazywali również na problemy i trudności dotykające na co dzien mieszkańców tej części miasta, a głównie obszaru III Kolonii. Dominującymi zagadnieniami poruszonymi przez zebranych była m.in. termomodernizacja budynków mieszkalnych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia, czy też  zachowanie zieleni.
Wszystkie kwestie problemowe, zgłoszone podczas spotkania zostały zanotowane przez pracownika Urzędu Miasta i zostaną dokładnie przeanalizowane.

W czasie dyskusji wyłoniono reprezentantów społeczności lokalnej Starego Knurowa, którzy wezmą udział w pracach warsztatowych i wspólnie ze specjalistami knurowskiego magistratu i jednostek organizacyjnych gminy, będą starali się wypracować plan naprawy dla obszarów, które ujęte zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Kolejne konsultacje z mieszkańcami zaplanowane zostały na koniec sierpnia br. kiedy to przedstawione zostaną szczegóły dotyczące planowanych inwestycji i działań ,,miękkich" z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej.

        

  spotkanie konsultacyjne w MSP nr 1 w Knurowie

 

   w spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Starego Knurowa

 

 

do góry