• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Recykling czyli powrót do natury

Recykling czyli powrót do natury

29 Lipca 2016

Dzięki umowie podpisanej z miastem na wsparcie zadań z zakresu działań proekologicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Fundacja Pracownia Edukacji Żywej z Gliwic zrealizowała projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej.

Podczas zajęć terenowych, które odbywały się w okresie od kwetnia do czerwca br., dzieci i młodzież poznawały przyrodę Knurowa znajdującą się najbliżej ich miejsca zamieszkania oraz uczyły się doceniać jej wartość. Młodzi ludzie poznawali także różne zjawiska i procesy przyrodnicze, mogli również sami zaobserwować, że przyroda nie produkuje ,,odpadów", dzięki czemu teraz lepiej rozumieją konieczność ograniczania ilości śmieci wytwarzanych przez ludzi.

W ramach projektu zorganizowano wycieczki w plener dla 16 grup dzieci i mlodzieży z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Łącznie, w zajęciach udział wzięło 168 dzieci.

Jak podkreślali orgaznizatorzy i pomysłodawcy projektu, zaobserwowano u dzieci nie tylko wzrost świadomości ekologicznej, ale i chęć poznawania świata przyrody poprzez kształtowanie postawy aktywnego badacza. 

  
Materiał przygotowano na podst. sprawozdania z realizacji projektu. 

     

Dzieci podczas jednej z wizyt w lesie (fot. Fundacja Pracownia Edukacji Żywej z Gliwic)

      Mlodxzi badacze obserwują przyrodę (fot. Fundacja Pracownia Edukacji Żywej z Gliwic)

     

Dzieci podczas zajęć warsztatowych (fot. Fundacja Pracownia Edukacji Żywej z Gliwic)

 

 

 

 

 

 


do góry