• język migowy
  • BIP
  • EU

MCE informuje

27 Maja 2020

Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r.

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.

Placówki pod względem organizacyjnym są przygotowane na przyjęcie dzieci. Uruchomienie poszczególnych placówek będzie jednak uzależnione od rozwoju sytuacji zdrowotnej w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań, których wcześniejsze przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na skalę prowadzonych badań pracowników branży górniczej.

Wobec powyższego, decyzję o ponownym uruchomieniu placówek w zakresie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. będą podejmować poszczególni dyrektorzy, w zależności od konkretnej sytuacji, w której znajduje się placówka. Bliższych informacji organizacyjnych udzielają dyrektorzy placówek oświatowych, a stosowne komunikaty w zakresie ponownego otwarcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych miejskiego żłobka oraz miejskich szkół i przedszkoli.

Jednocześnie przypomina się, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 


 

Rekrutacja uzupełniająca do placówek przedszkolnych

Od 01 czerwca 2020 r. godz. 8.00 do 09 czerwca godz. 15.00

trwać będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

na wolne miejsca do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy miejskich szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych w gminie Knurów, które pozostały po rekrutacji właściwej.

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej

Nabór do ww. placówek przedszkolnych odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego. 01 czerwca 2020 r. otwarta zostanie strona do logowania dla rodziców www.knurow.przedszkola.vnabor.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 235 27 02.


Źródło:Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

do góry