• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Małe jest piękne, duży może więcej

Małe jest piękne, duży może więcej

1 Lutego 2016

Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie udzielili Prezydentowi poparcia w zakresie podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego.Oznacza to, że Knurów skorzysta na wprowadzonych od 1 stycznia przepisach ustawy o związkach metropolitalnych, a dzięki podjętej przez radnych uchwale – miasto ma szanse znaleźć się w obrębie przyszłej Metropolii Śląskiej. 

Warto zaznaczyć, że pierwsze „przymiarki do metropolii” rozpoczęły się na Śląsku już blisko dziesięć lat temu. W 2007 roku powstał Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), utworzony przez 14 miast na prawach powiatu. Miały one docelowo utworzyć Metropolię Silesia.  Do stycznia bieżącego roku nie było jednak ku temu żadnych podstaw prawnych. Obecnie wiadomo już, że możliwości „wchodzenia do metropolii” nie została zarezerwowana wyłącznie dla miast na prawach powiatu, a co więcej, sam GZM zainteresowany jest rozszerzeniem swoich struktur o nowe podmioty. Potwierdzeniem słuszności przyjętego kierunku zmian jest także ekspertyza, wykonana przez  prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego oraz dr hab. Tomasza Pietrzykowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, którzy  rekomendują poszerzenie obszaru metropolitalnego do 24 miast,  jako rozwiązania najbardziej optymalnego, gwarantującego rozwój regionu w sposób skoordynowany i spójny.

Jakie korzyści daje wstąpienie do metropolii ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Knurów jako pełnoprawny członek Związku Metropolitalnego będzie mógł uczestniczyć we wspólnym podejmowaniu decyzji o takich aspektach jak: kształtowanie ładu przestrzennego, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, czy też o  przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. Wspólna będzie również komunikacja publiczna, natomiast środki na inwestycje pochodzić będą m.in. z dodatkowych 5 proc. przekazywanych przez państwo z tyt. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, mieszkających na terenie danej metropolii.

Najbliższy możliwy start metropolii to styczeń 2017 roku. Zanim jednak to nastąpi, konieczne jest wydanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisów wykonawczych, które otworzą formalną drogę do powstania nowych struktur w regionie.

do góry