• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

4 Lutego 2016

84 tys. zł przeznaczono na wsparcie organizacji pozarządowych w kolejnym konkursie dotacyjnym, ogłoszonym przez Urząd Miasta. Tym razem oferty można składać na realizację zadań z zakresu:

          a)  promocji działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
          b)  organizacji działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
          c)  edukacji społecznej,
          d)  organizacji działań aktywizujących mieszkańców,                                              
          e)  promocji działalności hobbystycznej,
          f)  organizacji działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
          g)  organizacji działań proekologicznych,
          h)  działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców,
           i)  prowadzenia konsultacji  i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień.     

    

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 8 lutego 2016 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2016 r.

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 23 lutego 2016 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

do góry