• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla organizacji (..)

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

23 Października 2023

Kwota 9 892  złotych w ramach szóstego już w tym roku konkursu ofert trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego,  z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym w 2023 roku.

W sumie 5 podmiotów działających na terenie Knurowa planujących realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uczniowski Klub Sportowy „Eugen”, Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych- Oddział Knurów, Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza oraz APN Knurów

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalny zespół merytoryczny składający się z pracowników Urzędu Miasta Knurów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów, przedstawił propozycję listy beneficjentów wraz z kwotą dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Wyniki konkursu nr 6 na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez sportowych

do góry