• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

4 Marca 2019

70 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej miasta.

W sumie 16 podmiotów działających na terenie Knurowa lub spoza gminy, ale planujący realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak PCK, Fundacja Rozwoju Lokalnego, Towarzystwo Miłośników Knurowa, ZHP, WOPR, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, PTTK, ale także Orkiestra Dęta KWK Knurów, chóry Amanti del Canto i Calvi Cantores, pszczelarze, wędkarze, czy też stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i opieki nad niepełnosprawnymi.

Wśród dofinansowanych działań znajdziemy prowadzenie szkoleń, rehabilitacji  i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, promocję krwiodawstwa, pomoc żywnościowq dla najuboższych, działania w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia, edukację zdrowotną  młodzieży, zajęcia aktywizujące seniorów, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne, czy też działania kulturalne.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

W rezultacie, 19 wniosków zostało zakwalifikowanych  do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Knurów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Pożytku Publicznego na 2019 rok.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 87/BWP/2019 z dnia 27.02.2019r.

kliknij i zobacz wykaz

udostępnij
do góry