• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miejskie dotacje na sport seniorski

Miejskie dotacje na sport seniorski

3 Kwietnia 2015

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Knurów, sześć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2015.

To o dwie oferty więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród nowych propozycji, znalazła się oferta TKKF Szczygłowice na dofinansowanie kosztów prowadzenia drużyny futsalowej oraz wniosek Fight Club Knurów na wsparcie dla zawodników kickboxingu. Także pula środków finansowych, przeznaczona w budżecie miasta na tegoroczny konkurs była o 30% większa niż w ubiegłym roku, co pozwoliło wesprzeć nie tylko wiekszą ilość klubów i stowarzyszeń, ale i podwyższyć między innymi Concordii Knurów wysokość dotacji o 6 tys. złotych (w ubiegłym roku umowa dotacyjna opiewała na 27 tys. złotych) z preznaczeniem na organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej drużyny seniorów.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 103/BWP/15 z dnia 31.03.2015r. wybrano następujące projekty związane z rozwojem sportu na terenie Gminy Knurów.

     

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa dyscypliny sportowej

Kwota dotacji (zł)

1.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza

Pięściarstwo

5.000

2.

KS,,Concordia”,Knurów
ul. Dworcowa 26

Piłka nożna

33.000

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5

Sporty siłowe

8.000

4.

K.S. Spartan, Knurów
ul.Wilsona 16c/10

Kickboxing

7.000

5.

Ognisko TKKF Szczygłowice
ul. Górnicza 2

Futsal

3.000

6.

Fight Club Knurów
ul. Szarych Szeregów 2D/6

Kickboxing

4.000

 

udostępnij
do góry