• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miejskie działki przy ul. Szpitalnej na sprzedaż

Miejskie działki przy ul. Szpitalnej na sprzedaż

7 Sierpnia 2020

Gmina Knurów ogłosiła o zamiarze zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności  nieruchomości położonej w Knurowie w rejonie marketu Biedronka przy ul. Szpitalnej 9-11.

Na nieruchomość składają się następujące działki:

  • 1734/7 - 810 m2
  • 1734/8 - 1079 m2
  • 1734/17 - 3674 m2

oraz udział wynoszący 2/5 w działce nr 1734/4 stanowiącej drogę dojazdową.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta w sąsiedztwie zabudowy usługowej oraz osiedla domów jednorodzinnych. Działki 1734/7 oraz 1734/8 są niezabudowane, częściowo utwardzone i były wykorzystywane jako plac manewrowy, względnie parking dla samochodów. Natomiast działka 1734/17 zabudowana jest trzema budynkami pełniącymi niegdyś funkcje magazynowe, a później jako siedziby firm handlowo-usługowych. Budynki są niemieszkalne, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne, wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, dachy kryte papą. Stan techniczny budynków należy uznać jako niski.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby prawne oraz fizyczne, które:

  • dostarczą wymagane dokumenty określone w warunkach przetargowych do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z adnotacją, że sprawa dotyczy przetargu na działki 1734/7, 1734/8, 1734/17 oraz udziału 2/5 w działce nr 1734/17 do dnia 1.10.2020r. do godz. 15:30
  • wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wysokości 33.000,00 zł w terminie do 1.10.2020 r. na konto bankowe Urzędu Miasta Knurów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 650 zł.

Szczegółowe warunki przetargowe oraz mapki lokalizacyjne znajdują się w ogłoszeniu o przetargu na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów.  

Nie znaleziono galerii.

udostępnij
do góry