• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rolnictwo pod lupą rachmistrzów

Rolnictwo pod lupą rachmistrzów

5 Sierpnia 2020

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy spis potrwa trzy miesiące: od 1 września do 30 listopada 2020 r.  i będzie realizowany jednocześnie na terenie całego kraju. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. W tym samym roku taki spis rolny będzie realizowany również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że udział w spisie będzie obowiązkowy – rolnicy mogą dokonać samospisu w internecie, ale ci, którzy tego nie zrobią, nie mogą odmówić udzielenia informacji rachmistrzom w bezpośrednich wywiadach.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o spisie rolnym.

Wszystkie najważniejsze informacje oraz szczegółowy zestaw pytań z kwestionariusza spisowego można znależć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

    

 

 

    

do góry