• język migowy
  • BIP
  • EU

Nie daj się nałogom

23 Września 2016

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszyła kolejna edycja programów profilaktycznych, skierowanych do uczniów knurowskich placówek oświatowych.

Zgodnie z Gminnym programem profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, do końca roku zostanie przeprowadzony we wszystkich szkołach podstawowych, w klasach V, program o charakterze informacyjno-edukacyjnym o zagrożeniach komórką, komputerem, internetem -  "Zresetuj się".

Dla klas VI – przygotowano cykl spotkań o wspólnej nazwie DEBATA". Jest to program zakładający zmianę przekonań dotyczących picia alkoholu, silnie podkreślający wartość postaw abstynenckich. Działania profilaktyczne rozpoczęły się jeszcze we wrześniu.

Z kolei uczniom II klas gimnazjalnch  dedykowany jest certyfikowany program  pod nazwą "ARCHIPELAG  SKARBÓW". Jest on poświęcony takim zagadnieniom jak:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych
  • odpowiedzialność za swoją seksualność
  • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS
  • profilaktyka przemocy
  • podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych.

Wszystkie programy  finansowane są z budżetu miasta, a ich koordynacją zajmuje się Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy Prezydencie MiastaKnurowa.

do góry