• język migowy
  • BIP
  • EU

Nie żyje Herman Hojka

17 Listopada 2021

Herman HojkaPan Herman Hojka urodził się w 1940 roku w pobliskim Orzeszu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, gdzie po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkołach podstawowych. W dalszej drodze zawodowej objął również stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Knurowie, czy też Zespołu Szkół Budowlanych w Gliwicach.

Ważnym momentem w życiu Pana Hojki było członkostwo w Towarzystwie Miłośników Knurowa, którego był prezesem, a w praktyce dbał o upowszechnianie historii Knurowa. W swojej działalności był autorem wielu artykułów na łamach tygodnika „Przegląd Lokalny”, czy też „Zeszytów Knurowskich” i w wydaniu „Naszego Forum”, w którym zachęcał mieszkańców do dzielenia się własnymi materiałami z życia miasta. Do jego zbiorów można zaliczyć ważną publikację, pod tytułem: „Zarys dziejów Knurowa od końca XIII wieku do czasów współczesnych”.

Pan Herman Hojka był również samorządowcem sprawując w latach 1998-2002 mandat radnego Rady Miasta Knurów, gdzie również pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

W roku 1996, Pan Hojka otrzymał najwyższe wyróżnienie miejskie jakim jest „Laur Knurowa”, w dowód uznania za wkład w rozwój miasta i popularyzację wiedzy o historii Knurowa.

Ostatni lata życia spędził mieszkając na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Herman Hojka zmarł w wieku 81 lat.

do góry