• język migowy
  • BIP
  • EU

Nieaktualne dowody osobiste

18 Stycznia 2018

Sporo knurowian, którzy w ubiegłym roku powinni wymienić dowód osobisty, ponieważ skończyła się jego ważność, nadal tego nie zrobiło. Podobnie jest zresztą w całym kraju.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów osobistych dla blisko 870 tys. mieszkańców, z czego około 800 dotyczy mieszkańców naszej gminy.

Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może spowodować dla jego posiadacza szereg negatywnych konsekwencji np. brak  możliwości dokonywania czynności prawnych, problemy z załatwianiem spraw w bankach czy na poczcie. Należy wziąć również pod uwagę kwestię związaną z przekraczaniem granic, bowiem dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic w Unii Europejskiej.

Obecne przepisy umożliwiają złożenie wniosku w dowolnym Urzędzie na terenie kraju.

Do formularza należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle. Ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej tak, aby twarz zajmowała 70% – 80% zdjęcia. Ponadto fotografia musi być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OBYWATEL (www.obywatel.gov.pl). Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Instrukcję założenia profilu zaufanego można znaleźć pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Informujemy również, iż dowody, które zostały wydane przed 1 marca 2015, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych w nich zawartych. Zmiana adresu, nie powoduje konieczności wymiany dowodu. Dowody, które były wydane z zapisem "termin ważności nieokreślony" również zachowują ważność i nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

 

 

 

udostępnij
do góry