• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Niebawem rozpoczną się kontrole w zakresie odpadów (..)

Niebawem rozpoczną się kontrole w zakresie odpadów komunalnych

24 Maja 2021

Weryfikacji poddane będzie:
• faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
• wykonanie obowiązku posiadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (lokale handlowe, gastronomiczne, biurowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska itp.), umów na korzystanie z usług wykonywanych przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

Kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Właściciele nieruchomości w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którzy do chwili obecnej nie złożyli kopii aktualnej umowy zostaną wezwani do jej przedłożenia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania. Po upływie tego terminu przeprowadzona zostanie kontrola nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Knurów i Straży Miejskiej.

Wszelkie informacje znajdują się na BIP Knurów (LINK), a także można je uzyskać w siedzibie UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, Referat ds. Odpadów Komunalnych pok. 025 niski parter lub pod numerem telefonu 32 339 22 14 (45).

Kontrole właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta Knurów ma obowiązek stałego monitorowania i weryfikowania poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg, w tym ulgi za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie bioodpadów.

W związku z  powyższym, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Knurów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów. Kontrole będą odbywały się w środy w godzinach od 14:00 do 17:30.

Wszelkie informacje znajdują się na BIP Knurów (LINK), a także można je uzyskać w siedzibie UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, Referat ds. Odpadów Komunalnych pok. 025 niski parter lub pod numerem telefonu 32 339 22 14 (45).

Podobne wiadomości:

do góry