• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

26 Maja 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 2 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie:

  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, każda gmina wprowadza zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Zwrot kosztów ustalany jest w oparciu o liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania dziecka do placówki oświatowej oraz średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie właściwej dla danego pojazdu i średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 powyższej ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały.

Dlatego też na najbliższą sesję Rady Miasta Knurów przygotowywana jest stosowna uchwała, będąca aktualnie przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

Podobne wiadomości:

do góry