• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ogłoszono konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Ogłoszono konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

16 Stycznia 2024

Kwotę 548 000 złotych; przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, działań proekologicznych i aktywizujących mieszkańców oraz wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2024 (Uchwała nr LXXXI/992/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 29.12. 2023 r.) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka  nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • organizację działań opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień
  • organizacji działań proekologicznych,
  • organizacji działań aktywizujących mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu - począwszy od dnia podpisania umowy z Gminą Knurów, a skończy nie później niż do 15 grudnia 2024 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 06 lutego 2024 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunki umowy, zasady kontroli i oceny zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Knurowa o ogłoszeniu o konkursie. Treść Zarządzenia oraz formularz ofertowy dostępne są w formie plików do pobrania na końcu artykułu.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać także pod numerem telefonu: 32 339-22-84

Zarządzenie Nr20/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.01.2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
docx 2024-01-16 Wzor oferty.docx
ilość pobrań: 187
Wzor oferty.docx 19.13KB -

Podobne wiadomości:

do góry