• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

17 Stycznia 2024

W dniu dzisiejszym, 17 stycznia o godzinie 11:00, w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się pierwsza w 2024 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 7 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będą knurowscy rajcy, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.
Oprócz powyższej tematyki, radni będą również głosować między innymi nad projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na takie przedsięwzięcia jak m.in. finansowanie w roku 2024 Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie, czy realizację zadania na drodze powiatowej.

Radni podejmą również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry