• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

12 Grudnia 2023

W najbliższą środę 13 grudnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00 w budynku Ratusza miejskiego przy ul. Niepodległości 7. Transmisję z obrad można będzie oglądać na portalu eSesja.

Radni procedować będą nad 19 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej - dotyczącej budżetu miasta na 2024 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszenia i informacje.

Jak co roku, radni rozpatrzą także uchwały w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatków niewygasających oraz uchwały zatwierdzające roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Następnie odbędzie się debata nad propozycją budżetu miasta na przyszły rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry