• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/We wtorek 30 kwietnia upływa termin rozliczenia PIT

We wtorek 30 kwietnia upływa termin rozliczenia PIT

29 Kwietnia 2024

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość przekazania 1,5%  ze swojego podatku w ramach deklaracji rocznej PIT na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Do podatnika należy tez decyzja czy będzie to cały 1,5%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty - wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1,5%. Jeżeli przekazuje kwotę 1,5% to w deklaracji należy wpisywać faktyczną kwotę w złotówkach.

Do dokonania odliczenia należy podać:

  • numer KRS organizacji
  • sumę przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1,5%

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1,5% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie

Aby przekazać 1,5% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego należy skorzystać albo z:

  • rządowego portalu podatkowego podatki.gov.pl logując się i akceptując (wysyłając) przygotowaną dla podatnika wersję deklaracji PIT-36 lub PIT-37 dostępnej w usłudze Twój e-PIT
  • poprzez dostępne w sieci internetowej interaktywne formularze do wypełniania i składania zeznań rocznych PIT
  • poprzez dedykowany dla Gminy Knurów interaktywny formularz pod nazwą "Przekaż 1,5% w Knurowie - wspieraj lokalnie" opracowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Wrocławia

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktualny wykaz tych organizacji zamieszczony jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Można tam znależć zarówno organizacje z siedzibą w Knurowie, jak również organizacje pożytku publicznego z terenu całego kraju, z którymi wspólpracują stowarzyszenia i kluby z naszego miasta.

graficzny baner z informacjami dotyczącymi sposobu przekazania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Podobne wiadomości:

do góry