• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 (..)

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 r.

7 Marca 2024

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 7 marca 2024 r.


o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwały Nr LXXVIII/949/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia. Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

(...)

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2024-03-07 077_Uchwała_LXXVIII_949_2023
ilość pobrań: 102
077_Uchwała_LXXVIII_949_2023 848.23KB zobacz
pdf 2024-03-07 Uzasadnienie
ilość pobrań: 92
Uzasadnienie 747.48KB zobacz
pdf 2024-03-07 OBWIESZCZENIE_zm MPZP Szpitalna i 26 Stycznia
ilość pobrań: 99
OBWIESZCZENIE_zm MPZP Szpitalna i 26 Stycznia 175.64KB zobacz
tif 2024-03-07 077_mpzp
ilość pobrań: 22
077_mpzp 14.57MB -

Podobne wiadomości:

do góry