• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

30 Listopada 2023

UA.6721.4.1.2023

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 30 listopada 2023 r.

 

o przystąpieniu do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego

wyznaczone obszary w granicach administracyjnych

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze. zm.) [ustawa upzp], w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) [ustawa uoś]

zawiadamiam o podjęciu:

Uchwały Nr LXXIII/892/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego wyznaczone obszary w granicach administracyjnych. (...)

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-11-30 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 listopada 2023 r. - skan
ilość pobrań: 62
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 listopada 2023 r. - skan 495.61KB zobacz
pdf 2023-11-30 Uchwała 892
ilość pobrań: 55
Uchwała 892 584.79KB zobacz
pdf 2023-11-30 Uzasadnienie do uchwały - skan
ilość pobrań: 42
Uzasadnienie do uchwały - skan 640.75KB zobacz
tif 2023-11-30 Granice
ilość pobrań: 35
Granice 1.87MB -

Podobne wiadomości:

do góry