• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

29 Listopada 2023

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 6 grudnia  2023 roku o godz.14.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów z obszaru spraw będących w kompetencji Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie:

  • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

do góry