• język migowy
  • BIP
  • EU

Ogłoszenie

20 Listopada 2023

Gmina Knurów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Knurowa w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Tytuł zadania : „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zwanym dalej „zadaniem”.

Kategoria: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (2023) [15]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-11-20 Nr 13 zestawienie zatrudnionych opiekunów.docx
ilość pobrań: 57
Nr 13 zestawienie zatrudnionych opiekunów.docx 15.1KB -
docx 2023-11-20 Nr 12 oświadczenie opiekunki.docx
ilość pobrań: 50
Nr 12 oświadczenie opiekunki.docx 14.94KB -
docx 2023-11-20 Nr 11 Kodeks etyki opiekunki.docx
ilość pobrań: 55
Nr 11 Kodeks etyki opiekunki.docx 29.31KB -
docx 2023-11-20 Nr 10 oświadczenie oferenta.docx
ilość pobrań: 52
Nr 10 oświadczenie oferenta.docx 17KB -
docx 2023-11-20 Nr 9 zakres specjalist. usług opiekuńczych-rehabilitacja.docx
ilość pobrań: 49
Nr 9 zakres specjalist. usług opiekuńczych-rehabilitacja.docx 13.94KB -
docx 2023-11-20 Nr 8 zakres specjalistycznych uslug opiekuńczych.docx
ilość pobrań: 48
Nr 8 zakres specjalistycznych uslug opiekuńczych.docx 17.41KB -
docx 2023-11-20 Nr 7 zakres usług opikuńczych o charakterze gospodarczym i higienicznym.docx
ilość pobrań: 53
Nr 7 zakres usług opikuńczych o charakterze gospodarczym i higienicznym.docx 20.36KB -
doc 2023-11-20 Nr 6 karta pracy.doc
ilość pobrań: 43
Nr 6 karta pracy.doc 41.5KB -
docx 2023-11-20 Nr 5 miesięczne rozliczenie z wykonanych uslug.docx
ilość pobrań: 51
Nr 5 miesięczne rozliczenie z wykonanych uslug.docx 14.66KB -
docx 2023-11-20 Nr 4 informacja o kwartalnym wykorzystaniu dotacji.docx
ilość pobrań: 49
Nr 4 informacja o kwartalnym wykorzystaniu dotacji.docx 15.11KB -
docx 2023-11-20 Nr 3 wzór sprawozdania.docx
ilość pobrań: 53
Nr 3 wzór sprawozdania.docx 29.09KB -
docx 2023-11-20 nr 2 wzór umowy.docx
ilość pobrań: 55
nr 2 wzór umowy.docx 30.96KB -
docx 2023-11-20 Nr 1 wzór oferty-nowy.docx
ilość pobrań: 49
Nr 1 wzór oferty-nowy.docx 33.43KB -
doc 2023-11-20 nowa karta pracy pck 2024.doc
ilość pobrań: 55
nowa karta pracy pck 2024.doc 41.5KB -
doc 2023-11-20 konkurs pck 2024.doc
ilość pobrań: 51
konkurs pck 2024.doc 207.5KB -

Podobne wiadomości:

do góry