• język migowy
  • BIP
  • EU

OGŁOSZENIE

21 Grudnia 2023

Knurów, dnia 15.12.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)" wyłonionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 299 964,00 zł.

Podobne wiadomości:

do góry